Crea Coaching
Grip op je leven begint hier!
 
 
 

Privacy

 

 

Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese Privacy Wetgeving van kracht. Deze wetgeving is beter bekend als: General Data Protection Regulation (GDPR), in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Deze wetgeving gaat over de bescherming  van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Omdat ik persoonsgegevens verwerk van cliënten word ik geacht om ook aan deze wetgeving te voldoen. In deze samenvatting staat in hoofdlijnen omschreven wat het effect is en wat hun rechten hierin zijn.

 

De betrokkenen hebben het recht om de gegevens in te zien, te laten wijzigen of geheel te laten verwijderen. Ik heb de gegevens nodig voor mijn dossier opbouw en mailings aan cliënten.

Niets hiervan zal gebruikt worden buiten mijn praktijk en alleen voor de persoon vermeld in het dossier. Bij minderjarigen geldt dat het alleen besproken wordt met de wettelijk vertegenwoordiger.

  

Welke gegevens worden verwerkt? 

  

Cliënten:

 • voor- en achternaam
 • adres / woonplaats
 • telefoonnummer
 • email adres
 • korte samenvatting hulpvraag 
 • stappenplan

    

De aanvragen kunnen komen via het contactformulier van de website www.creacoaching.nl, of telefonisch.

De gegevens die via het contactformulier komen, worden opgeslagen. Wordt er telefonisch een afspraak gemaakt dan worden alleen het telefoonnummer en de naam in de agenda gezet.De gegevens van personen worden in een beveiligd bestand opgeslagen om zo een goed inzicht  te hebben. Dit i.v.m. vervolg behandelingen, thuis oefeningen e.d.

  

Toegang door derden

Degenen die toegang hebben tot de gegevens zijn de internetproviders Strato, zie www.strato.nl voor hun privacy beleid, en Caiway, zie www.caiway.nl voor hun privacy beleid.


  

Toestemming

De gegevens die zichtbaar zijn op de website zijn met goedkeuring van de betreffende personen. Voor alle gegevens die hier niet zichtbaar zijn maar die ik wel vastleg is toestemming verkregen door de betreffende personen. Zij behouden ten allen tijde het recht om deze te laten wijzigen of verwijderen. 

 

Datalekken

Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens, zonder dat dit de bedoeling was, gewijzigd of vernietigd worden of in handen komen van derden.

 

Dit kan o.a. gebeuren bij:

 • het openen van een niet veilige email
 • diefstal van een laptop, computer of mobiele telefoon
 • diefstal van papieren met persoonsgegevens
 • inbraak
 • succesvolle hack pogingen

 

Uiteraard doe ik er alles aan om dit te voorkomen.

Mocht er toch een datalek zijn dan zal deze gemeld worden via het online meld-

loket van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info